Robotex Türkiye festivali kamu ve özel sektör tarafından aşağıdaki şekilde finanse edilmektedir.